Η ομάδα μας

Γιώργος

Γεωπόνος

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Χρήστος

Γεωπόνος

Ιωάννης

Τεχνικός Εφαρμογών

Μιλτιάδης

Γεωπόνος